Används för:
 • Väggar
 • Golv
 • Betonggjutning

För skivkonstruktioner. 20% av fanéren har “crossply” position. Detta ökar stabiliteten och hållfastheten vid belastning från sidan.

 

För balkkonstruktioner – alla fanérlager är placerade i samma riktning

Används för:
 • Bärande konstruktioner
 • Tvärbalkar (I-joists)
 • Överstycken till fönster och dörrar
 • Byggställningar
 • Betonggjutning

För skivkonstruktioner. 20% av fanéren har “crossply” position. Detta ökar stabiliteten och hållfastheten vid belastning från sidan.

 

Används för:
 • Väggar
 • Golv
 • Betonggjutning

Effektiv vid lägre belastning

Används för:
 • Innerväggar