Varför OSB?

Tålig, kostnadseffektiv, säker och resistent mot eld, fukt och svampangrepp – anledningarna att välja OSB för de flesta tänkbara bärande konstruktionerna är många. Våra OSB 3 & 4-paneler är tillverkade av hållbart framställd ask, fura och tall och uppfyller såväl europeiska som internationella kvalitetskrav, certifierade för bruk i miljöer med hög fuktighet.

Våra T & G-paneler har s.k. tongue and grove-kanter som är anpassade för att panelerna enkelt ska kunna monteras ihop i sidled, vilket underlättar monteringsarbetet och reducerar installationskostnaderna.

Produkttyper

OSB 3

för bärande konstruktioner i miljö med hög fuktighet

OSB 4

för särskilt hållfasta bärande konstruktioner i miljö med hög fuktighet

Kanttyper

Vi erbjuder paneler med raka kanter samt T&G-paneler

Fördelarna

Hållfast

Beständigt mot fukt och röta

Resistent mot avlägnande av fästanordning

Användningsområden

Medan T&G-panelers huvudsakliga användningsområde är diverse golvkonstruktioner,kan OSB-paneler med raka kanter användas för att täcka inner- och ytterväggar och tak, tillverka SIP-paneler, balkkonstruktioner, isolering, betonggjutning, undergolv och lagning av golv samt möbler och inredningsdetaljer för kommersiellt bruk.

Ursprung

Våra OSB-paneler tillverkas på världens yngsta och mest moderna trävarufabrik med en årlig produktionskapacitet om 500 000 m3. Fabriken opererar hållbart och avfallsfritt efter en kretsloppsprincip där produktionens energi kommer ifrån tillverkningens restprodukter vilka omvandlas till förbränningspellets.