För balkkonstruktioner – alla fanérlager är placerade i samma riktning

Används för:
  • Bärande konstruktioner
  • Tvärbalkar (I-joists)
  • Överstycken till fönster och dörrar
  • Byggställningar
  • Betonggjutning

För skivkonstruktioner. 20% av fanéren har “crossply” position. Detta ökar stabiliteten och hållfastheten vid belastning från sidan.

 

Används för:
  • Väggar
  • Golv
  • Betonggjutning

Effektiv vid lägre belastning

Används för:
  • Innerväggar